Skip to content

Fritidspolitiker-your next call

Valrörelsen är över och helgerna har varit fyllda av olika kampanjer. Det har varit spännande att träffa medborgare och prata politik. Samhällsfrågor berör många och lösningarna på samhällsproblem är många. Vi lever i ett demokratisk land. Något som jag med flera ser som självklart. Men det finns länder som blir mera och mera bakåtsträvande somContinue reading “Fritidspolitiker-your next call”